• Office
  081 239 2471
 • Postal Address
  Main Library
  University of Peradeniya
  Peradeniya 20400
  Sri Lanka